Людям із порушенням зору
Побудовано на платформі
Повернутися до списку

Звіт Нижньовербізького сільського голови Ярослава М’якущака за 2021р.

25.12.2021

Загальна характеристика виконання бюджету Нижньовербізької сільської територіальної громади

До складу Нижньовербізької сільської територіальної громади входить 6 населених пунктів: село Верхній Вербіж, село Великий Ключів, село Мишин, село Нижній Вербіж, село Ковалівка, село Спас.

Населення громади, за статистичними даними, станом на 01.01.2021 року складає 13189 осіб.

В Нижньовербізькій сільській територіальній громаді на кінець 2021 року функціонує 31 бюджетна установа і в порівнянні з 2020 роком їх кількість збільшилась на 12 установ.

За 2021 рік до бюджету Нижньовербізької сільської територіальної громади надійшло (без урахування міжбюджетних трансфертів) 24,3 млн.грн. доходів загального та спеціального фондів, що на 4,2 млн.грн., або 21,3 відс. більше порівняно з попереднім роком.  у тому числі:

 • доходів загального фонду зараховано – 21,9 млн.грн.
 • доходів спеціального фонду зараховано – 2,3 млн. грн.

По видатках загального фонду бюджет Нижньовербізької сільської територіальної громади профінансовано протягом звітного періоду  на суму 81,0 млн.грн.

По видатках спеціального фонду бюджет Нижньовербізької сільської територіальної громади профінансовано протягом звітного періоду на суму    10,6 млн.грн.

 Доходи бюджету

Податок на доходи фізичних осіб продовжує зберігати позицію найвагомішого за обсягом джерела дохідної частини бюджету Нижньовербізької сільської територіальної громади, його частка від усіх надходжень загального фонду складає 49,6 відсотка. За 2021 рік надійшло до бюджету Нижньовербізької сільської територіальної громади цього податку 10,9 млн.грн.

Найбільші бюджетоутворюючі підприємства та установи Нижньовербізької сільської  територіальної громади

Назва підприємств, установи

Надходження податку на доходи фізичних осіб

(у відрахуваннях),

тис. грн.

Питома вага в загальній сумі надходжень, %

Нижньовербізька сільська рада

2233,6

20,5

ДП «Коломийський лісгосп»

541,2

5,0

Нижньовербізький ліцей

315,6

2,9

Великоключівський ліцей

283,6

2,6

КНП «ЦПМСД Нижньовербізької сільської ради»

367,6

3,4

 

10893,4

100,0

Аналіз в розрізі основних джерел надходжень:

 • єдиний податок є другим за обсягом джерелом наповнення загального фонду бюджету Нижньовербізької сільської територіальної громади, питома вага якого у загальному обсязі складає 29,8 відсотка. У 2021 році надходження цього податку склали 6,5 млн.грн.
 • плата за землю займає третю позицію. Питома вага податку, у загальному обсязі надходжень, складає 7,6 відсотка. У 2021 році надходження цього податку склали 1,67 млн.грн.
 • податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки зараховано 1,49 млн.грн.
 • акцизний  податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (пиво, алкогольні напої, тютюнові вироби, нафтопродукти та інше паливо) займає п’яту позицію. Питома вага податку, у загальному обсязі надходжень, складає 3,6 відсотка. Надійшло цього податку 789,1 тис. грн.

До спеціального фонду бюджету Нижньовербізької сільської територіальної громади (без врахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 2,4 млн.грн. Найбільшу питому вагу у складі доходів спеціального фонду займають власні надходження бюджетних установ – 70,3 відс. (1,67 млн.грн.).

Видатки бюджету

Органи місцевого самоврядування

В сільській територіальній громаді у 2021 році функціонувала 1 сільська рада та 5 адміністративних приміщень старост у селах Верхній Вербіж, Великий Ключів, Мишин, Ковалівка та Спас.

Штатна чисельність працівників сільської ради складає 55,0 штатних одиниць. При цьому, фактична чисельність працівників сільської ради об’єднаної територіальної громади на кінець року складає 43,0 шт. одиниць та збільшилась у порівнянні з початком року 1,0 шт. од.

Рішенням сесії створено фінансовий відділ Нижньовербізької сільської ради зі штатної чисельністю 5,0 шт. од. На кінець 2021 року зайнято 5 шт. од.

В 2021 році за бюджетною програмою «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» на утримання сільської ради по загальному фонду використано 10,3 млн.грн.

По коду «Заробітна плата» кошти використано на суму 7,86 млн.грн.

По коду «Нарахування на оплату праці» використано 1,69 млн.грн.

По коду «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» використано кошти в сумі 306,5 тис. грн.

По коду «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» здійснено видатки на суму 5,4 тис. грн., в тому числі за навчання по загальному курсу з питань охорони праці, навчання з питань пожежної безпеки, за проведення навчання «Правила безпеки систем газопостачання».

По спеціальному фонду за бюджетною програмою «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» використано 385,1 тис. грн..

В 2021 році за бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» на утримання фінансового відділу Нижньовербізької сільської ради по загальному фонду використано 954,0 тис.грн.,

По коду «Заробітна плата» кошти використано на суму 746,5 тис. грн.,

По коду «Нарахування на оплату праці» використано 177,7 тис. грн.

По коду «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» здійснено видатки на суму 500 грн., в тому числі за навчання по загальному курсу з питань охорони праці, навчання з питань пожежної безпеки.

По бюджетній програмі «Інша діяльність у сфері державного управління» здійснено видатків на суму 173,6 тис. грн., Вказані видатки здійснено на виконання Програми розвитку місцевого самоврядування в Нижньовербізькій сільській територіальній громаді на 2018-2022 роки.

Проведено благострій території Нижньовербізької сільської ради на суму 98 тис.грн.

Освіта

На кінець звітного періоду в сільській територіальній громаді функціонувало 10 установ освіти, в тому числі: 3 заклади дошкільної освіти, 6 закладів загальної середньої освіти, 1 Нижньовербізька дитяча школа мистецтв.

Загальна фактична штатна чисельність працівників установ освіти на кінець року склала 350,23 одиниць.

Фінансування установ освіти у 2021 році здійснювалося за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету, дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету та коштів бюджету Нижньовербізької сільської територіальної громади.

На утримання установ освіти Нижньовербізької сільської територіальної громади по загальному фонду у 2021 році використано 59,97 млн.грн.

По бюджетній програмі «Надання дошкільної освіти» по загальному фонді використано 5,85 млн.грн, а саме:

 • по коду «Заробітна плата» використано 4,23 млн.грн.
 • по коду «Нарахування на оплату праці» використано 976,6 тис.грн.
 • на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів використано 1,9 тис.грн.
 • на харчування дітей закладів дошкільної освіти використано 160,8 тис.грн.,
 • на оплату комунальних послуг та енергоносіїв установами дошкільної освіти у звітному періоді використано 197,7 тис грн.

Видатки по спеціальному фонду по установах дошкільної освіти склали 296,6 тис. грн.

По коду «Продукти харчування» за рахунок батьківської плата за перебування дітей у дошкільних закладах використано 248,1 тис. грн.

На проведення капітальних видатків установами дошкільної освіти за рахунок коштів сільського бюджету придбано обладнання і предмети довгострокового користування на суму 36,8 тис. грн.

По бюджетній програмі «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» по загальному фонді використано 13,27 млн.грн.

По коду «Заробітна плата» використано 7,5 млн.грн.

Відповідно по коду «Нарахування на оплату праці» використано               1,74 млн.грн.

На придбання медикаментів використано 19,3 тис. грн.

На харчування дітей закладів загальної середньої освіти використано       235,3 тис.грн.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв установами освіти у звітному періоді використано 2,1 млн.грн

Видатки по спеціальному фонду по закладах загальної середньої освіти склали 407,3 тис. грн.

По коду «Продукти харчування» використано 85,7 тис. грн.

Закладами загальної середньої освіти отримано благодійної допомоги на суму 61,4 тис. грн.

На проведення капітальних видатків установами освіти за рахунок коштів обласного, сільського бюджетів використано 306,4 тис. грн., зокрема:

 • придбано обладнання і предмети довгострокового користування на суму 165,1 тис. грн.;
 • проведено оплату за документацію по капітальному будівництві на суму 33,8 тис. грн.;
 • здійснено капітальний ремонт Спаської гімназії (часткове утеплення фасаду) на суму 107,5 тис.грн.
 • Проведено ремонт покрівлі, замінено водостічні труби та ринви Спаського ліцею (Горішне) на суму 73,7 тис.грн.
 • Придбано дитячий ігровий майданчик для Спаської гімназії (Долішнє), встановлення майданчика буде встановлено згодом. Вартість майданчика 65 тис.грн.
 • Великоключівський ліцей та Мишинська гімназія провели капітальний ремонт спортзалів, а саме встановили штучне поліуританове покриття підлоги.

По бюджетній програмі «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» по загальному фонді використано  34,57 млн.грн.

По коду «Заробітна плата» використано 28,4 млн.грн.

Відповідно по коду «Нарахування на оплату праці» використано 6176,8 тис. грн.

По бюджетній програмі «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» по загальному фонді використано 12,1 тис. грн.

По бюджетній програмі «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» по загальному фонді використано   3,88 тис.грн.

По коду «Заробітна плата» використано 737,5 тис.грн.

Відповідно по коду «Нарахування на оплату праці» використано 162,3 тис. грн.,

По бюджетній програмі «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» по загальному фонді використано 275,1 тис. грн.

По коду «Заробітна плата» використано 228,5 тис.грн.

Відповідно по коду «Нарахування на оплату праці» використано 46,6 тис. грн.

По бюджетній програмі «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами» по загальному фонді використано 1,83 млн.грн.

По коду «Заробітна плата» використано 1,41 млн.грн.

Відповідно по коду «Нарахування на оплату праці» використано 312,9 тис. грн.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв дитячої школи мистецтв у звітному періоді використано 82,3 тис.грн.

Видатки по спеціальному фонду по дитячій школі мистецтв склали 417,8 тис. грн.

По коду «Заробітна плата» використано 283,9 тис.грн.

Відповідно по коду «Нарахування на оплату праці» використано 66,6 тис. грн.

По бюджетній програмі «Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти» по загальному фонді використано 1,2 тис. грн.

По бюджетній програмі «Інші програми та заходи у сфері освіти» по загальному фонді використано 26,4 тис. грн.

По бюджетній програмі «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»» по загальному фонді використано 7,2 тис. грн.

По бюджетній програмі «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» по загальному фонді використано 146,8 тис. грн.

По коду «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» здійснено видатки на суму 43,1 тис. грн.

По бюджетній програмі «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» по загальному фонді використано 61,6 тис. грн.

По коду  «Заробітна плата» використано 50,6 тис.грн.

По коду «Нарахування на оплату праці» використано 11 тис.грн.

По бюджетній програмі «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» по загальному фонді використано 26,1 тис. грн.

По коду «Заробітна плата» використано 16,1 грн.

По коду «Нарахування на оплату праці» використано 3,6 тис.грн.

Охорона здоров’я

На кінець звітного періоду в сільській територіальній громаді функціонувала 1 установа охорони здоров’я.

Загальна фактична штатна чисельність працівників установ охорони здоров’я на кінець року склала 39,5 одиниць.

В 2021 році по бюджетній програмі «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» на утримання Комунального Некомерційного (КНП) Підприємства «Центр Первинної Медико Санітарної Допомоги (ПСМД) Нижньовербізької сільської ради» по загальному фонду використано 413,5 тис. грн.

По коду «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» використано кошти в сумі 226,7 тис. грн.

По коду «Інші виплати населенню» використано кошти в сумі 104,3 тис. грн.

По спеціальному фонду використано 238,9 тис. грн. Зокрема проведено капітальний ремонт даху амбулаторії загальної практики сімейної медицини с.Нижній Вербіж, а саме виконану заміну перекриття на металочерепицю та заміну водостічних труб.

Вказані видатки здійснено на виконання Програми підтримки та розвитку установ первинної медико-санітарної допомоги.

По бюджетній програмі «Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом» використано 4,8 тис. грн.

По бюджетній програмі «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» використано 432,2 тис. грн.

По бюджетній програмі «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» використано 119,0 тис. грн.

Сільська рада стала переможцем конкурсу завдяки чому Нижньовербізька амбулаторія отримала комплект медичного обладнання з функцією телемедицини. Проєкт "Придбання сучасного медичного обладнання для Нижньовербізької амбулаторії загальної практики сімейної медицини став переможцем Конкурсу, що відбувся в рамках проєкту «Місцеве соціально-економічне відновлення». Конкурс реалізовано Програмою розвитку ООН у співпраці з обласною державною адміністрацією.

Вартість обладнання - 115 тисяч гривень (співфінансування з сільського бюджету - 35 тис. грн). Мобільний кейс голові Нижньовербізької громади передала очільниця Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.

Придбано матеріали для встановлення огорожі Спаської амбулаторії на суму 29 тис.грн. Встановлення огорожі буде проведено згодом.

Придбано генератор для Спаської амбулаторії., вартість 18,4 тис.грн.

Соціальний захист

В Нижньовербізькій сільській територіальній громаді у 2021 році функціонував центр соціального розвитку та підтримки. Штатна чисельність працівників складає 7 шт. од., фактична штатна чисельність на кінець року склала 7 одиниць.

Кошти на фінансування видатків по соціальному захисту населення за 2021 рік профінансовано 1169,8 тис. грн.

По бюджетній програмі «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку» по загальному фонді використано 5,6 тис. грн. Вказані видатки здійснено на виконання Комплексної програми соціального захисту та підтримки населення, яке проживає у населених пунктах Нижньовербізької сільської територіальної громади на 2021-2024 роки.

По бюджетній програмі «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» по загальному фонді використано 1,9 тис.грн.

По бюджетній програмі «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» по загальному фонді використано 49,4 тис.грн.

По бюджетній програмі «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» по загальному фонді використано 36,3 тис.грн. Вказані видатки здійснено на виконання Комплексної програми соціального захисту та підтримки населення, яке проживає у населених пунктах Нижньовербізької сільської територіальної громади на 2021-2024 роки.

По бюджетній програмі «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» по загальному фонді використано 41,6 тис. грн. Вказані видатки здійснено на виконання Комплексної програми соціального захисту та підтримки населення, яке проживає у населених пунктах Нижньовербізької сільської територіальної громади на 2021-2024 роки.

По бюджетній програмі «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг» по загальному фонді використано 74,1 тис. грн. Вказані видатки здійснено на виконання Комплексної програми соціального захисту та підтримки населення, яке проживає у населених пунктах Нижньовербізької сільської територіальної громади на 2021-2024 роки.

По бюджетній програмі «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» по загальному фонді використано 742,0 тис. грн.

По коду «Заробітна плата» використано 585,2 тис.грн.

По коду «Нарахування на оплату праці» використано 129,4 тис.грн.

По бюджетній програмі «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» по загальному фонді використано 219,0 тис.грн., Отримано благодійної допомоги на суму 180,8 тис. грн. Вказані видатки здійснено на виконання Комплексної програми соціального захисту та підтримки населення, яке проживає у населених пунктах Нижньовербізької сільської ради на 2021-2024 роки.

Культура і мистецтво

В Нижньовербізькій сільській територіальній громаді у 2021 році функціонувало 14 установ культури.

Кількість фактично зайнятих посад по установах культури на кінець 2021 року становить 16,5 шт.од.

Фінансування установ культури та мистецтва у 2021 році здійснювалося за рахунок коштів обласного бюджету та бюджету Нижньовербізької сільської територіальної громади.

На утримання установ культури та мистецтва Нижньовербізької сільської територіальної громади по загальному фонду у 2021 році використано              2,2 млн.грн.

По бюджетній програмі «Забезпечення діяльності бібліотек» по загальному фонді використано 501,7 тис. грн.

По коду «Заробітна плата» використано 390,9 тис.грн.

По коду «Нарахування на оплату праці» використано 94,5 тис.грн.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв установами освіти у звітному періоді використано 12,1 тис грн

По бюджетній програмі «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» по загальному фонді використано 1,579 млн.грн.

По коду «Заробітна плата» використано 1,116 млн.грн.

По коду «Нарахування на оплату праці» використано 281,9 тис.грн.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв установами освіти у звітному періоді використано 51,9 тис грн.

Видатки по спеціальному фонду по клубних установах склали 234 тис.грн.

На проведення капітальних видатків використано 234,1 тис. грн., на придбання предметів довгострокового використання та на проведення капітального ремонту приміщення. Зокрема встановлено електроопалення у Народному домі с.Нижній Вербіж.

На суму 125 тис.грн. проведено капітальний ремонт (заміна водостічних труб) Мишинського будинку культури.

Придбано матеріали для встановлення огорожі для будинку культури Спас (Долішнє) на суму 49 тис.грн. Встановлення огорожі буде проведено згодом.

Проведено заміну ринвів у Будинку культури с.Спас (Горішне) на суму 27,8 тис.грн.

По бюджетній програмі «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» по загальному фонді використано 128,5 тис. грн.

Фізична культура і спорт

По бюджетній програмі «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту, з метою покращення матеріально-технічної бази сільських футбольних команд, виділено 110,0 тис. грн. За рахунок зазначених коштів придбано футбольні м’ячі, форму, оплачено членський внесок на загальну суму 67,0 тис. грн.

Благоустрій та житлово-комунальне господарство

По бюджетній програмі «Організація благоустрою населених пунктів» по загальному фонді використано 1,54 млн.грн., по спеціальному фонду використано 1,5 млн.грн., зокрема на суму 576,7 тис. грн.проведено капремонт водозабору у с.Ковалівка.

По бюджетній програмі «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво»  по загальному фонді використано 40,4 тис. грн., для комунального підприємства «Ковалівське»

Фінансування видатків по житлово - комунальному господарству проводилося відповідно до прийнятої місцевої програми. За рахунок вищенаведених коштів фінансувалися видатки по освітленню вулиць в населених пунктах, благоустрою територій, ремонтів комунальних доріг.

У с.Спас сільська рада профінансувала  такі роботи:

 • встановлено металеву автобусну зупинку – загальна вартість 33 тис.грн.
 • відремонтовано автобусну зупинку по вул.Шашкевича на суму 39,5 тис.грн.;
 • придбано 4 сміттєві контейнери на суму 34,5 тис.грн.;
 • придбано 3 камери відеоспостереження на суму 10 тис.грн.

Придбано вуличні вказівники, для с.Спас на суму 20 тис.грн., для с.Нижній Вербіж на суму 49 тис.грн.

На суму 266 тис.грн. придбано 390 сміттєвих баків. Дані баки закупило комунальне підприємство «Благоустрій ОТГ». Баки будуть видавалися жителям Нижньовербізької територіальної громади, які мають укладені договори на вивіз сміття з КП «Благоустрій ОТГ».

На суму 348 тис.грн. проведено облаштування вуличного освітлення у с.Мишин по вул.Франка, вул.Молодіжна, вул.Кармелюка, вул.Мочернюка, вул.Черемшини, вул.Грушевського, вул.Шевченка, вул.Мочірна.

На суму 321,5 тис. облаштовано вуличне освітлення у с.Спас по вул.Вінтонівка, вул.Мокра частково по вул.Шашкевича, та виготовлено технічні умови, встановлено лічильники по вул.Шипунянка, вул.Шургалюка на суму 321,5  тис.грн.;

На суму 75 тис.грн. встановлено вуличне освітлення у с.Верхній Вербіж по вул.Шевченка

Будівництво

Кошти по капітальних вкладеннях використано на загальну  суму 8,82 млн.грн.

У 2021 році за рахунок бюджету Нижньовербізької сільської територіальної громади проводилось фінансування об’єктів, роботи по яких розпочаті в попередніх періодах за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад.

На суму 203 тис.грн. профінансовано видатки щодо виготовлення проектної документації щодо нового будівництва дамб та регулювання річок р.Лючка р.Сопівка та р.Пістинька у с.Нижній Вербіж.

Дорожня інфраструктура

У 2021 році належна увага приділялася фінансуванню доріг місцевого значення, комунальних доріг населених пунктів.

По бюджетній програмі «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» по загальному фонду на проведення ремонту та утримання доріг використано    2,45 млн.грн.

По бюджетній програмі «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» по спеціальному фонду на проведення ремонту та утримання доріг використано 1,74 млн.грн.

Проводився «Капітальний ремонт дорожнього  покриття вул. Відродження від буд. № 3 до буд. № 27 в с. Великий Ключів Нижньовербізької ОТГ Коломийського району Івано-Франківської області» - 1741,9 тис. грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій використано 500,0 тис. грн. на об’єкт «Капітальний ремонт дорожнього  покриття вул. Відродження від буд. № 3 до буд. № 27 в с. Великий Ключів Нижньовербізької ОТГ Коломийського району Івано-Франківської області».

 У с.Спас проведено ямковий ремонт вул.Мокра – вартість 192,6 тис.грн.

У 2021р. проведено капітальний ремонт моста через р.Лючка у с.Верхній Вербіж.

Бюджет участі

За результатами голосування на конкурсі проектів «Бюджет участі – 2021р»,  що проводилося у нашій громаді у минулому році, було визначено 4 проекти - переможці конкурсу, а саме:

 • Покращення благоустрою громадського парку у центрі села Нижній Вербіж (біля пам’ятника) – 50 тис.грн.
 • Покращення якості дошкільної освіти ЗДО «Ключик» с.Великий Ключів Нижньовербізької ОТГ – 57,3 тис.грн.
 • Придбання дитячого ігрового комплексу для Мишинської гімназії – 43,6 тис.грн.
 • Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул.Молодіжна в селі Мишин – 50,0 тис.грн.

Протягом 2021р. вказані проекти були реалізовані та профінансовані сільською радою.

Енергоносії

Фактичне споживання енергоносіїв бюджетними установами бюджету Нижньовербізької сільської територіальної громади за 2021 рік (по загальному та спеціальному фондах) складає 2564,9 тис. грн., касові видатки – 3019,2 тис.грн.

Міжбюджетні трансферти

До загального та спеціального фонду сільського бюджету об’єднаної територіальної громади за 2021 рік надійшло з державного бюджету, Івано-Франківського обласного бюджету міжбюджетних трансфертів 65,28 млн.грн. в тому числі у вигляді:

 • базової дотації надійшло 23,19 млн.грн.
 • дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету надійшло 2,3 млн.грн.
 • освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам одержано 38,45 млн. грн.;
 • субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами одержано 108,6 тис. грн.
 • субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшло 146,8 тис. грн.;
 • іншої субвенції з обласного бюджету по загальному фонді надійшло 91,4 тис. грн.;
 • субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій надійшло 500,0 тис. грн.;
 • субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшло 432,2 тис. грн.;
 • субвенції з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів надійшло 150,0 тис. грн.;
 • іншої субвенції з обласного бюджету по спеціальному фонді надійшло 401,4 тис. грн.

За сприяння депутатів обласної ради та кошти обласного бюджету виконано такі роботи:

 • 150 тис.грн. для розроблення проектно-кошторисної документації «Нове будівництво водозахисних дамб та регулювання річок Сопівка, Лючка та Пістинька для захисту від підтоплення та затоплення с. Нижній Вербіж
 • 100 тис.грн. на проведення капітального ремонту Спаської гімназії (утеплення фасаду)
 • 50 тис.грн. для проведення поточного ремонту вул. Гагаріна с. Великий Ключів
 • 40 тис.грн. для покращення матеріально-технічної бази Великоключівського ліцею Нижньовербізької сільської ради
 • отримано 8 персональних комп’ютерів для Спаського ліцею ім.І.Франка.

Безпека

Встановлено систему відеоспостереження у населених пунктах громади.

З метою підвищення безпеки у громаді, на дорогах встановлено 10 відеокамер у с.Нижній Вербіж, с.Верхній Вербіж та у с.Великий Ключів.

На жаль, через відмову місцевого інтернет провайдера, сільська рада не змогла цього року встановити аналогічні відеокамери у с.Спас та у с.Мишин.

Тому у 2022 р. заплановано повторно оголосити тендер на встановлення відеокамер у с.Спас, с.Мишин та у с.Ковалівка.

16 березня 2021р. в адміністративному будинку старости села Мишин відбулося відкриття службового приміщення у рамках проекту «Поліцейський офіцер громади».

Сільська рада спільно з жителями громади провела ремонт приміщення, також закуплено оргтехніку та меблі.

«Поліцейський офіцер громади» – це дільничний офіцер який забезпечений службовим автомобілем з допоміжним обладнанням (зокрема: набір інструментів, бензопила, ліхтар, медична аптечка).

До обов’язків поліцейського офіцера входить насамперед забезпечення правопорядку у громаді, та підвищення рівня безпеки для місцевих жителів.

Показники соціально – економічного розвитку територіальної громади

Протягом 2021 року вживалися необхідні заходи щодо впровадження економічних реформ у Нижньовербізькій сільській територіальній громаді, забезпечення його комплексного розвитку, належного життєвого рівня населення та збереження стабільної суспільно-політичної ситуації.

Затверджено новий Генеральний план с.Нижній Вербіж.

 • Нижньовербізька сільська рада з 2017р. є учасником Програми DOBRE, яка фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Одним з напрямків фінансування проектів Програми DOBRE є покращення місцевого економічного розвитку.
 • З цією метою сільська рада створила робочу групу з визначення першочергових проектів для покращення місцевого економічного розвитку громади.
 • Робоча група, яка складалася із представників громади, сільських депутатів, ще в 2019 році визначила потребу у виготовленні нового Генерального плану та плану зонування території села Нижній Вербіж.
 • Згодом, у листопаді 2021 р. містобудівна рада Івано-Франківської області погодила проект Генерального плану. Фінальним кроком стало його затвердження Нижньовербізькою сільською радою у грудні 2021р.
 • Таким чином створено умови з покращення інвестиційного клімату для місцевого економічного розвитку. Вартість виготовленого Генерального плану та плану зонування території села Нижній Вербіж складає 705 тис.грн., всю суму профінансувала Програма DOBRE.
 • Завдяки виготовленню та затвердженню нового Генерального плану с.Нижній Вербіж, сільська рада отримала право ввести в межі населеного пункту 110 га земель, які були за межами населеного пункту. Відповідно вартість грошової оцінки даних земель збільшиться, що призведе до збільшення і дохідної частини сільського бюджету громади.
 • Крім того варто сказати, що новий Генеральний план включає План зонування території, завдяки чому місцевим жителям не доведеться розробляти детальні плани території при проведенні зміни цільового призначення земельної ділянки або оформлення документації на нове будівництво, що дасть можливість заощадити кошти сімейного бюджету.

Промисловий комплекс

У 2021 році не було росту промислового потенціалу Нижньовербізької сільської територіальної громади. Основним видом діяльності, яким займаються підприємства та фізичні особи – підприємці, розташовані на території громади є торгівля.  

Сфера торгівлі

На території Нижньовербізької сільської територіальної громади підприємницькою діяльністю займаються 295 фізичні особи – підприємці. Види діяльності підприємницької діяльності та кількість найманих працівників відображено у таблиці.

Оплата праці та ринок праці

Станом на 01.01.2022 року заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах Нижньовербізької сільської територіальної громади відсутня.

Населення

Зберігається негативна тенденція з демографією. Чисельність наявного населення Нижньовербізької сільської територіальної громади станом на 01.01.2020 року становила 13299 осіб, а станом на 01.01.2021 року – 13189 осіб, що на 110 осіб менше.

 

ЗВІТ

про роботу виконавчого комітету  та структурних підрозділів  Нижньовербізької сільської ради

за 2021 рік

Протягом 2021 року підготовлено та проведено у порядку, визначеному нормами статей 52, 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»               21 засідання виконавчого комітету міської ради (в тому числі 9 – позачергових),                 в ході яких розглянуто 195 проекти рішень виконавчого комітету, з яких всі прийняті у вигляді рішень.  Разом з тим, в ході проведення чергових та позачергових засідань виконавчого комітету сільської ради розглянуті 76 протокольних питань (з основних питань забезпечення життєдіяльності територіальної громади , діяльності виконавчих органів ради та її виконавчого комітету)  та  119 питань, що стосуються надання жителям громади адміністративних послуг , питання  соціального  захисту  та  опіки та піклування.

За 2021 рік зареєстровано листів вхідної кореспонденції в кількості - 2104, вихідної кореспонденції – 1749 листів, розпоряджень з основної діяльності – 327.

Надійшло запитів на отримання публічної інформації – 27 запитів.

Видано довідок за запитами громадян  про склад сім’ї, наявність та розмір земельної ділянки, умови проживання  – 1101.

Складено 36 актів обстеження матеріально - побутових умов громадян.

Річні статистичні звіти з основних напрямів діяльності ради подано вчасно.

Прийнято документи для виплати дотації фізичним особам за наявні бджолосім’ї – 8 (по ТГ).

Здійснюється організація та ведення військового обліку військовозобов’язаних та призовників на території сільської ради ТГ. На військовому обліку перебуває  - 617 чоловік , з них 596-  військовозобов’язані , у тому числі 21 – офіцерів, 64-призовників.

Особові справи призовників сформовані. Призов виконано на 60%, з весняного та осіннього призову призвано 8 чоловік.

Протягом 2021 року видано розпоряджень:

 • 206 розпоряджень з кадрових питань ( прийняття, звільнення, переведення, стажування, заохочення працівників );
 • 52 розпорядження про відрядження працівників;
 • 138 розпоряджень про надання різних видів оплачуваних відпусток ( щорічні основні  та  додаткові оплачувані),
 • 5 розпоряджень про відкликання працівників з щорічних основних відпусток в зв’язку із службовою необхідністю.

Загальна  площа земель Нижньовербізької територіальної громади становить  9 757,5 га,  в тому числі  в межах населених пунктів   6 163,16 га: 

Площа с. Нижній Вербіж становить 1 141,6 га. в.т. ч. в межах н/п 691,6 га.               Площа с. Верхній Вербіж становить 785,5 га. в.т.ч. в межах н/п 438,35 га.             Площа  с. Великий Ключів становить 2 905,6 га. в.т.ч. в межах н/п 2 119,8 га.      

Площа с. Мишин становить 1 666,4 га. в.т. ч. в межах н/п 1 097,91 га.                                Площа с. Спас становить 2 827,6 га. в т. ч. в межах н/п 1 444,9 га.                               

Площа с. Ковалівка становить  430,8 га. в т. ч. в межах н/п 370,6   га. 

Станом на 01.01.2022 р. зареєстровано всього 49 договорів  оренди  на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, із яких  39 договорів із фізичними та 10 із юридичними   особами.   На протязі року викуплено 5  орендованих земельних ділянок комунальної власності  з фізичними особами . Розірвано один договір оренди земельної  за рішенням суду в с. Спас на площу  20,00га. з юридичною особою та один договір по двохсторонній угоді  на землі водного фону в с. Великий Ключів на площу 3,0041 га.       

На протязі 2021 року до Нижньовербізької сільської ради  поступило 648 звернень громадян, а саме  524 заяви технічного характеру  та 124 звернення, які потребували додаткового вивчення для прийняття   рішень.   Надано відділом  96    відповідей     на звернення  громадян. Видано 72 викопіювання з карти технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Нижньовербізької сільської ради.

Видано 25 викопіювань з карти Генеральних планів забудови. На протязі вказаного періоду спеціалістами відділу земельних відносин  видано 167 довідок про невикористання права власності на земельні ділянки різного цільового призначення в межах норми приватизації, що передбачені Земельним кодексом України.

Працівники відділу земельних відносин взяли  участь у  13-ох засідання постійної комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

За період з 27.09. по 31.12.2021 р. видано відділом 47 витягів з Державного земельного кадастру.

Протягом 2021 року, державним реєстратором забезпечено комплексну державну реєстрацію 30 юридичних осіб та 63 фізичних осіб-підприємців.

Видано 13 виписок, витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в кількості на суму 1430 грн.

Проведено 943 державні реєстрації прав на нерухоме майно на суму

126 980 грн.

Надано Інформаційних довідок в кількості  - 13 на суму 780 грн.

Державним реєстратором відділу за 2021 рік вчинено 10395 реєстраційних дій по реєстрації нерухомого майна та 1023 по реєстрації юридичних, фізичних осіб-підприємців.

Слід зазначити, що за 2021 рік надійшло до місцевого бюджету    20400 грн. за здійснення реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців та 127760 грн. – за здійснення реєстрації нерухомого майна.

Також спеціалістом ЦНАП надано адміністративні послуги з ДЗК в кількості - 301 на суму 18880 грн  та адміністративні послуги ДЗК, які замовляються в онлайн режимі в кількості 216 послуг.

За  2021 рік зареєстровано 411 заяв на реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб.

Надано послуг з вклеювання фото при досягненні 25- і 45- річного віку до паспорта громадянина України  в кількості  - 68

Надано послуг з внесення до паспорта громадянина України відомостей про перейменування вулиць в населених пунктах Великий Ключів, Верхній Вербіж, Нижній Вербіж, Мишин  в кількості – 37.

2024 © Усі права захищено
Слідкуйте за новинами
Побудовано на платформі

Для забезпечення зручності у користуванні цим сайтом деякі сервіси використовують технологічні особливості, а саме - cookie. Таке функціональне рішення дозволить вам не вводити одну і ту ж інформацію кожен раз, коли ви повертаєтесь на цю сторінку, або переходите з однієї сторінки на іншу тощо. Залишаючись, ви даєте згоду на використання cookie.  Докладніше