Людям із порушенням зору
Побудовано на платформі
Повернутися до структури

М’якущак Ярослав Юрійович

Сільський голова

Освіта

Комерційна діяльність "Коломийський коледж права і бізнесу"

Попередня діяльність

 • Рахівник-касир: Великоключівської сільської ради
 • Голова: Великоключівської сільської ради

Опис повноважень

 1. Сільський голова організує в межах, визначених Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету. Здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;
 2. Сільський голова підписує рішення ради та її виконавчого комітету. Забезпечує виконання рішень відповідної ради, її виконавчого комітету;
 3. Сільський голова вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;
 4. Сільський голова вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради;
 5. Сільський голова вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України;
 6. Сільський голова скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;
 7. Сільський голова забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми;
 8. Сільський голова призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;
 9. Сільський голова є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;
 10. Сільський голова представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах;
 11. Сільський голова укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;